Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY elektronického obchodu

 

I.

Provozovatel obchodu:

Název e-shopu: www.kampet-shop.cz
Provozovatel: KaTaLie s.r.o.
Sídlo/Bydliště: Žermanice 60, 73937
IČ: 08020698
Email: kampet-shop@centrum.cz
Kontaktní adresa: Žermanice 60, 73937
Seznam provozoven: sklad: Žermanice 60, 73937 - není vzorková prodejna, pouze odesílání zboží, osobní odběr zrušen k 1.5.2017.

 

II.

Základní informace

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 2. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 7. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Jedná se o fotografie pořízené naší firmou anebo dodány dodavateli daného zboží - respektujte prosím zákony a nekopírujte fotografie na webu.

III.

Doručování zboží

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 2. Daňový doklad - faktura je vždy součástí balíčku. Při platbě předem ji zákazník obdrží emailem pro pokyny k platbě. Potřebuje-li zákazník kopii, kontaktujte nás na email kampet-shop@centrum.cz .
 3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 4. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

III.

Doprava a platba

 1. Cena a způsob doručení: vzhledem velkému množství zcela rozlišných druhů a velikostí zboží, nelze udat jednotlivé dopravné.  Dopravné si počítá eshop sám podle hmotnosti a velikosti zásilky, či zásilek a toto dopravné ZÁKAZNÍK VIDÍ PŘED ODESLÁNÍM /DOKONČENÍM/ OBJEDNÁVKY, je tedy s tímto SROZUMĚN PŘEDEM a s odesláním objednávky s výši dopravného souhlasí. 
 2. Způsob platby /zákazník vybírá sám v závěru objednávky/:
 • platba dobírkou - nejrychlejší způsob dodání, nečekáme na platbu, zboží skladem v běžném množství odesíláme ihned. Zákazník platí v hotovosti, event kartou /pokud má řiič termínál/ na místě při převzetí řidiči který balík doručí.
 • online - nejrychlejší způsob platby, platební brána navede zákazníka do své banky pro platební převod. Banka odešle potvrzení o platbě, na základě čehož odesíláme zboží.
 • převodem předem - na základě objednávky odesíláme fakturu k úhradě. Čekáme na platbu, resp. spárování platby s naším účetním programem. To může trvat několik dnů v závislosti na dané bance.
 • hotovost - osobní odběr a s tím související platbu v hotovosti jsme z důvodu EET k 1.5.2017 ZRUŠILI.

 

IV.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží v ideálním případě zaslat fakturu dodavatele se všemi těmito údaji/
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 4. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 7. Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.
 8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
 9. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

V.

Ochrana osobních údajů a GDPR

 

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost/Jméno a příjmení: KaTaLie s.r.o.
Sídlo/Bydliště: Žermanice 60, 73937
IČ: 08020698
Telefon: 775288738 /lépe SMS/
E-mail: kampet@kampet.cz
Kontaktní adresa: Žermanice 60, 73937

 1. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
 2.  Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).
 3.  Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
 4.  Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

 1. Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 1. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
 2.  Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

 1. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 2. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 


PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

 1. prostřednictvím internetového obchodu - elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje - podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí
 2. veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.
 3. pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce, nebo je zákazník kontaktován prodejcem k upřesnění cen
 4. vyhrazujeme si právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, některé chybějící či nepřesné údaje atp. ČASTO SE JEDNÁ O NESROVNALOSTI V POŠTOVNÉM, VĚNUJTE PROTO TOMUTO ZVÝŠENOU POZORNOST.
 5. objednávky jsou vyřizovány obratem, vzhledem k množství objednávek je možné zpoždění, avšak všechny objednávky jsou vyřízeny v rozmezí do 15 ti pracovních dnů.
 6. pakliže nemůžeme objednávku vyřídit budeme zákazníka kontaktovat, abych si ujednali další postup
 7. dodání kompletní objednávky - požaduje-li zákazník dodání pouze kompletní objednávky, musí tak napsat do poznámky v objednávce. Neučini-li tak a bude některé z objednaného zboží nedostupné, bude objednávka automaticky bez dalšího odeslána bez tohoto nedostupného zboží.  V případě již uhrazené faktury předem bude dle domluvy zasláno jiné zboží či vystaven dobropis.
 8. výši dopravného generuje atuomaticky eshop podle váhy a rozměrnosti zásilek, zvhledem k různorodosti zboží není možné paušálně členit poštovné. Doprava zdarma při objednávce nad 3000,-Kč je poskytována u balíčků s omezenou hmotností či rozměrem, tuto generuje eshop automaticky také. 

2.

STORNO OBJEDNÁVKY

objednávku lze stornovat pouze písemně a to pouze v případě, že ještě nebyla dána do výroby, nebyla objednána u dodavatele, není připravena k expedici (není zařazena v expedičním plánu), nebo již nebyla expedována. V případě nepřevzetí (odmítnutí) již expedované zásilky, budeme dodatečně fakturovat poštovné či přepravné (u přepravní služby je účtována doprava tam i zpět), balné  a dále bude účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč a další nezbytné náklady spojené s úkonem, vyřízení objednávky (balné, manipulace, režijní náklady, např. telefonáty, pakliže vznikly) .  Storno poplatek bude účtován také v případě, že zákazník stornuje objednávku již vyrobených výrobků před odesláním. Fakturu na storno poplatek a dopravné zašleme zákazníkovi dodatečně. V případě neuhrazení této faktury, budou veškeré pokledávky  postoupeny k vymáhání společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Dlužník bude zaregistrován  v registru dlužníků. V případě domluvy o znovu zaslání balíku bude účtována pouze dlužná + nová doprava.

Výměna zboží - v případě výměny zboží si pro zboží zašleme svého kurýra na naše náklady. Neposílejte zboží poštou, nejedná se o nejlevnější a nejspolehlivější službu, finanční náročnost české pošty nebude z naší strany hrazena. 

    

 

 

3.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má dle  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek opotřebení (myšleno zboží bylo pouze vyzkoušeno), pokud možno v přepravním obalu (myšleno pevná krabice, v němž jsou výhradně např. sedací a polohovací vaky posílány) poslat zpět v uvedené lhůtě do 14ti kalendářních dnů od převzetí zboží. V případě, že zákazník zasílá nejprve odstoupení od smlouvy, musí tak učinit poštou DOPORUČENĚ a následně zaslatbez zbytečného odkladu také zboží ve lhůtě do 14ti kalendářních dnů. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží výhradně bezhotovostně na účet v zákonné lhůtě do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Zboží které je poškozeno, jeví známky ne jednorázového používání nelze vrátit.

Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy: právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá, např. v případě smluv (citace zákona):

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Bez předchozí domluvy nelze tedy automaticky vrátit dle shora jmenovaného zákona zboží které nebylo skladem a bylo vyrobeno na přání zákazníka, zejména pak sedací a polohovací vaky, polohovací hadi a polohovací  a antidekubitní pomůcky a náhradní obaly. Zejména pokud se jedná netradiční barvy či o velice pestrobarevné kombinace, o které není jinak zájem apod. Náhradní obaly sedacích vaků nejsou vedeny skladem vůbec (sedací vaky šijeme včetně vnitřních obalů (nesmímatelné)), ostatní náhradní obaly a polohovací pomůcky skladem na dotaz.

Dle výše uvedeného § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  není možné vrátit jakoukoliv metráž (látky, stuhy, gumy  vše kde je nástřih z role). Látky je možné na základě předchozí domluvy vyměnit či vrátit pouze s akceptací srážky střižného (nástřih z role) 20% z celkové částky ceny látky. Dopravné se v tomto případě nevrací.

Skladné / neoprávněný pokus o odstoupení od smlouvy: v případě neopravněného vrácení zboží (po zákonné lhůtě) si dovolujeme účtovat skladné ve výši 50,-Kč/ den.

Nákup zboží na firmu (IČO) se řídí obchodním zákoníkem, kde možnost vrácení žádného zboží do 14dnů není možné.

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14TI DNŮ >>ZDE<<

 

4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury. Zboží je odesláno obratem po připsání peněz na účet.
 • platba dobírkou při dopravě přepravní službou či českou poštou

5.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

 

6.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Katalog
Produkty
Anketa
Rychlý kontakt

objednavky-sklad@centrum.cz

Partneři

Tvorba www stránek a e-shopů

Sun-shop - profesionální e-shop

 TOPlist

TOPlist

Napište nám:

Odběr novinek emailem

objednavky-sklad@centrum.cz

Sunlight systems - tvorba a pronájem e-shopů

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.